< De Bloesem

Nieuwe ontwikkelingen

18 april jaarvergadering

De Bloesem op Facebook
Al geruime tijd zoekt het bestuur met anderen naar een oplossing, om het omgaan met contant geld te verminderen. Contant geld heeft altijd een risico. Iets dat wij voor onze vrijwilligers willen beperken.

Met ingang van het nieuwe jaar introduceren wij de bonnenkaart (10 bonnen van € 0,50). Iedereen kan deze bonnenkaart kopen. Met deze bonnenkaart zijn op eenvoudige wijze consumpties in de buurtkamer af te rekenen.
Leden hebben extra voordeel!! Zij krijgen 10% korting op de kaart en betalen slechts
€ 4,50.

Vaak hoorde wij de wens om te kunnen pinnen. Dus daarom kunt u nu ook gewoon pinnen in de Bloesem. Snel, eenvoudig en veilig. Natuurlijk kunt u ook gewoon contant geld blijven betalen.
Op woensdagavond 18 april wordt de algemene jaarvergadering van onze vereniging gehouden. Naast een toelichting op de activiteiten in het afgelopen jaar, zal ook het financiële jaarverslag worden toegelicht.

Zet in de agenda dat u deze avond naar de buurtkamer moet. De bijeenkomst begint om 19:30 uur.

Mocht u nog onderwerpen hebben die op deze avond thuis horen, kunt u dit bij de voorzitter van de vereniging aanleveren.

U bent als lid van harte uitgenodigd.
Ook op facebook kunt u de acitiviteiten van
De Bloesem ook volgen.
'Like us' op Facebook, zodat ook uw kennissen en vrienden De Bloesem op het scherm krijgen.
Maandelijks verschijnt ons magazine 'Bloesemnieuws'. Deze wordt in de nabije omgeving van Wormerveer bij de leden fysiek bezorgd. Bloesemnieuws is ook digitaal beschikbaar. U kan het magazine via de link downloaden.

Index, gesorteerd van links naar rechts

Laatste aanpassing: 18 maart 2018